Sikkerhedsregler

Klubbens faciliteter generelt:
Alle bærer godkendt fastspændt ridehjelm under ridning. Alle rideskoleelever under 16 år skal bære ridehjelm ved omgang med hest. Alle privatopstaldere under 14 år skal bære ridehjelm ved omgang med hest.
Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov om hånd eller livet.
Ingen fører en hest uden trense eller grime med træktov.
Der bæres sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj ved omgang med hestene.
Ingen løber eller råber i nærheden af hesten.
Ingen rykker/flår eller saver hesten i munden med biddet.
Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
Ingen anvender sporer uhæmmet.
VIGTIGT: Læs klubbens Beredskabsplan for brand.

Stalden
•Heste på opbindings/ striglepladser må ikke stå uden opsyn i mere end 3 min. Heste som bider/sparker må ikke efterlades uden opsyn.
• Lad aldrig to heste passere hinanden på steder, hvor staldgangen er mindre end 2 meter bred.
•Såvidt muligt muges ud inden man henter sin hest ind, så hesten ikke skal stå på staldgangen under udmugning. Dette for at sikre plads til opsadling for øvrige ryttere.
•I stalden bør heste være bundet i 2 sider. De må under ingen omstændigheder stå på tværs af staldgangen.
•Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber. Dækkener må ikke ligge på staldgangen, men skal hænges på egen boks. Striglekasser må stå i venstre side af staldgangen set fra hovedindgangen, men opstaldere opfordres til at stille den i egen boks.
•For at opholde sig alene i stalden skal du have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
•Hestene må ikke være løse på staldgangen.
•Løb og råben er ikke tilladt i stalden.
•Det er forbudt at ride eller sidde på ponyerne/hestene i stalden

Ridehal/ bane
•Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
•Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. fodtøj som har en glat/ let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
•Alle u/ 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
•Elevryttere/partsrytter under 16 år må kun ride/springe/løsspringe, under tilstedeværelse af voksne (over 18 år). Det anbefales at privatryttere under 16 år kun rider/springer/løsspringer under tilstedeværelse af en voksen.
•For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
•Der rides venstre mod venstre. Parader og lign. foregår indenfor hovslaget. Der skridtes varm og af på hovslaget
•Tilskuere må kun opholde sig i ridehallen, hvis undervisningen ikke forstyrres.
•Løse heste er tilladt i ridehallen hvis ikke andre ønsker at benytte den. Hesten skal være under opsyn. Låge og port skal være lukket.

Terræn
•Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
•Det anbefales at man rider med godkendt sikkerhedsvest.
•Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
•Ved ture alene i terræn, anbefales at der skrives på tavlen(i stalden), hvor og hvad tid man forventer at være tilbage. Husk mobiltelefon, og skriv evt. telefonnummer på tavlen.
•Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
•Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken (se www.rideforbund.dk)

Mark/ fold
•Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov.
•Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
•For at lukke eller hente hestene på folden uden opsyn af en voksen, skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil.
•Rideskoleelever må kun gå på fold under opsyn af en voksen.

Hvis ulykken sker
•Stands ulykken.
•Giv livreddende førstehjælp.
•Tilkald den nødvendige hjælp.
• Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet.

Synligt og tilgængeligt opslag med vigtigste telefonnumre kan ses på stalddøren i gårdspladsen, på opslagstavlen i ridehallen og i sadelrum og rytterstue.

Revideret august 2013