Husregler

Generelt
Brug af klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus og ridebaner er kun for klubbens opstaldere, elevryttere og ryttere med facilitetskort.
Eksterne undervisere skal være medlem af Kongsvad Rideklub.
Al færdsel sker på eget ansvar.
Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for at reglementerne overholdes.
Som rytter er du repræsentant for alle ryttere og rideskolen.
Skader på klubbens faciliteter skal straks meddeles bestyrelsen.
Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
Tobaksrygning til hest, i stald, sadelrum, ridehal/ridebaner, rytterstue og folde er FORBUDT. Cigaretskodder SKAL smides i askebægeret, som er placeret ved rytterstuen. Rygerne er ansvarlige for tømning af askebægeret.
Hunde skal føres i snor og må kun medbringes i ridehallen, såfremt de ikke er til gene for rytterne, undtagelsen er dog Hanne og Bents hund. Man SKAL samle op efter sin hund.
Lys og radio i rytterstue, ridehal, stald og andre steder skal slukkes efter brug.
HUSK at låse rytterstue og sadelrum efter brug, når der ikke er andre til stede i klubben – også når man tager på skovtur.
Alle brugerne af klubben skal selv rydde op efter sig, både i rytterstuen og udendørs.
Katte og hunde må ikke være i rytterstuen.
Græs og flisearealer mellem ridehus og ridebaner er hestefrit område.

Ridebaner og -hus:
Gør opmærksom på du ønsker at komme ind i ridehallen og afvent svar, før du åbner porten. Hvis du skal i ridehallen uden hest, benyttes sidedøren.
Equipager som skridter varm eller af skal altid være på hovslaget. Medmindre andet aftales med de andre ryttere.
Longering må kun gøres efter aftale med øvrige ryttere og kun hvis der max. er 2 i ridehallen.
Ved ridning/træning med særlig urolige heste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke er til gene for de andre ryttere/brugere etc.
Der skal altid spørges, om det er okay at lægge/sætte bomme osv. op.
Der skal altid ryddes op efter brug, cavaletties skal op på barrieren.
Løsspring foregår søndage i det på tavlen angivne tidspunkt.
Klatter skal fjernes i ridehuset og på ridebanerne, dette gælder alle. Tøm gerne trillebøren hvis den er fuld.
Fri ridning foregår udenfor holdundervisningstiden, dog må elevryttere og private ryttere gerne skridte varm/af sammen efter aftale med underviseren.
Er rebet sat for ved springbanen må denne IKKE benyttes, dette af hensyn til bunden.
Ved privat dressurundervisning er banen åben for andre ryttere, men der bør vises hensyn til den der undervises så vidt muligt.

Stald og udendørs strigleplads.
Fej efter dig når du har muget ud eller strøet hos ponyen/hesten, sæt trillebør og andet på plads efter brug. Fej ikke affald ind i andres boks.
Hvis du spilder foder eller andet på høloftet, fejes op.
Fej også udenfor stalden efter udmugning
Der henvises til den udendørs vaskeplads hvis ponyen/hesten skal vaskes. Gør rent efter vask.
Fej altid efter dig når du har sadlet af.
Hø og halm gives kun i boks, ikke på staldgang og strigleplads.

Revideret august 2013