Beredskabsplan ved brand

Daglig leder/bestyrelsesmedlem, eller i deres fravær, ældste tilstedeværende medlem/opstalder er ansvarshavende og tager den overordnede styring.

  • Bevar roen.
  • Få og hold til stadighed samling på mennesker og dyr. Undgå tumult.
  • Ansvarshavende sikrer sig at alle er kommet ud og holder jævnligt mandtal på mennesker og dyr.

Der er placeret en pulverslukker ved indgangen til stalden.
Der er placeret et brandtæppe i køkkenet i rytterstuen.

Tilkald hjælp
Ring alarm 1-1-2
Oplys:
Adresse: Kongsvad Rideklub Thorsager, Stationsvej 46a, 8410 Rønde

Hvad/hvor der brænder: stald, lade rytterstue etc.
Bevar roen!!

Er det en begrænset brand, så brug pulverslukkeren.
Hvis der er risiko for hestene, så luk så mange ud som du forsvarligt kan komme til. Tag dem med grime først.
Brug de folde, der er tilgængelige og brug eventuelt springbanen eller ridehallen.
Der er mulighed for udlukning af hestene i begge ender af stalden.
Når hestene er kommet ud – så LUK PORTENE, så ilden ikke spreder sig.

Børn under 16 år samles ved dressurbanen. DE MÅ IKKE DELTAGE I BRANDBEKÆMPELSEN.
Når hestene er lukket ud, samles alle på dressurbanen, så man ikke går i vejen for brandvæsnet, men er klar til at hjælpe om nødvendigt.

HUSK: Orienter dig om, hvor brandslukningsmateriel befinder sig INDEN ULYKKEN SKER.
HUSK: Løse heste kan ikke jages ud af en brændende stald – de vil søge deres boks. Hav derfor altid grime på din hest!
HUSK: Det drejer sig om sikkerhed for mennesker frem for alt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Når den akutte fare er overstået

Underret forældrene og opstaldere.
Der skal findes alternative løsninger til hestene, evt. i form af døgnfold eller opstaldning andre steder.

Sådan behandler du en person med forbrænding:
Skyl straks med vand. Vandet skal helst være lidt koldere end lunkent, ellers bruger man det, der er.
Skyl indtil det ikke gør ondt mere. Det kan tage lang tid.

Større forbrændinger (større end personens håndflade):

Ring 1-1-2

Skyl straks med vand og bliv ved.
Fjern kun tøj, der ikke sidder fast i det forbrændte.
Læg den der er kommet til skade ned.
Hold resten af kroppen tør og varm med f.eks. tæpper.
HUSK Snak med personen – så pgl. ikke går i panik og evt. i chok!!
Hvis det er større områder der skal skylles og dette tager tid så fortæl en historie, snak om hverdagen og episoden.

Mindre forbrændinger:

Skyl straks med vand.
Kontakt evt. lægevagten på: 70113131

Revideret august 2013