Stævner

Stævnesponsorer 2019

Elevstævne:

Kære elever og forældre på Kongsvad Rideklub

På Kongsvad afholdes der i løbet af året 3 stævner, som afvikles som en cup. Her har jeres børn også mulighed for at deltage. Til disse stævner er vi som klub afhængige af alles hjælp, for at få tingene til at hænge sammen. Det handler om, at vi tre weekender om året, har brug for bemanding til forskellige poster, såsom:

  • Sekretariat
  • Skriver i dommervognen
  • Speaker
  • Baneåbner
  • Banepersonale
  • Bemanding i cafeen

Som ny til dette, kan det virke overvældende, for hvad går de forskellige poster egentlig ud på? Derfor har vi på Kongsvad oprettet et Elevstævne i marts, hvor ens børn kan starte stævne. Her får man som forældre mulighed for at blive oplært i de forskellige ting. Vi håber på, at dette er med til at skabe en forståelse og tryghed til, at man som forældre får lyst til at byde ind på de forskellige poster til de kommende stævner.

Tilmelding-for-elevryttere-til-stævne

Til Kongsvads Elevstævne vil man derfor ved tilmelding af sit barn, blive bedt om at melde mindst 1 forældre på, til deltagelse under stævnet. Stævnet varer ca. 4 timer. Den tilmeldte forældre vil komme med i en turnusordning under afviklingen af elevstævnet. Her vil man komme rundt på de forskellige poster, så man opnår indblik heri.

Der vil selvfølgelig være mulighed for, at man kan forlade posten, når ens barn rider på stævnebanen.

Vi glæder os til at se jer

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sted: Kongsvad Rideklub Thorsager, Stationsvej 46A, Thorsager, 8410 Rønde

Henvendelse før stævnet så vidt mulig på mail: anmeldelse@kongsvad.dk
Telefontid: ugen op til stævnet 19-21 på telefonnr. xxx eller sms
Henvendelse under stævnet: Sekretariatet tlf. nr. xxxx (mail tjekkes ikke)

Sekretariat: finder du i forlængelse af rytterstuen. Sekretariatet er i forbindelse med stævner åbent fra 1 time før stævnestart og til ½ time efter dagens/stævnets sidste klasse. Det er her, du kan få hjælp, hvis du har spørgsmål til stævnet eller reglementet. Herudover kan du få oplyst numre på lokal læge, sygehus, beslagsmed og dyrlæge. Der tages forbehold for at beslagsmed og dyrlæge kan være optaget til anden side, al kontakt skal ske direkte mellem rytter og beslagsmed/dyrlæge, og klubben påtager sig intet ansvar herfor.

Anmeldelse: via DRF GO!  eller mail, betaling INDEN anmeldelsesfristens udløb. Der køres med først til mølle efter gældende anmeldelser,dog har GO! tilmeldinger første prioritet. Betaling til konto 5996 4001248.

Efteranmeldelser: Hold øje med hjemmesiden om, hvorvidt det er muligt at efteranmelde.

Stævnet: Opdaterede startlister kan ses på www.kongsvad.dk eller DRF LIVE efter kl. 18.00 dagen inden klassen afvikles. Ændringer på dagen vil fremgå af de ophængte lister til stævnet. Obs. Vær opmærksom på, at springning afholdes med løbende start.

Stalden vil være åben 45 min. før start af første klasse på stævnedagene, der er KUN adgang til stalden med hest såfremt man har lejet boks.

Ryttere, som undtagelsesvis har restance i betalingen skal udligne denne før start. Gyldigt vaccinationskort og bevis for klubmedlemsskab SKAL medbringes og forevises før start

Bemærk elevryttere og opstaldere på KRT SKAL hjælpe min 2 timer for at kunne starte.

Der rides med åben bane i alle dressurklasser (bortset fra fredag). Ryttere bedes holde ”indridningsbanen” fri. Stævnet forløber i overensstemmelse med DRF og distrikt 12s reglement

I trækker til LD2 er det valgfrit om der rides med stævnenummer.

Parkering: Foregår på brakmarken overfor rideklubben (se skiltning eller oversigten under kørselsvejledning). Af- og pålæsning af hest og rideudstyr kan dog ske på gårdspladsen ved rideklubben, køretøjet skal flyttes umiddelbart efter.

Heste må ikke bindes ved bindebommen uden opsyn. Hø-net må IKKE bruges ved bindebommen af sikkerhedshensyn.